Športový Klub Budimír

Bežecký oddiel

BUDIMÍRSKY POLMARATÓN
XXIII. ročník

 28. 4. 2019 o 11:00
(náhradná trať : Budimír, Kráľovce, Vajkovce, Chrastné, Čižatice a späť)


Veľká cena Budimíra 
VII.  ročník
(10 km uzavretý pretek pre občanov Budimíra, Kráľoviec, Vajkoviec, Chrastného a Čižatíc)