Športový Klub Budimír

Bežecký oddiel

História vzniku podujatia Budimírsky polmaratón.

     Myšlienku zorganizovať v Budimíre preteky vo vytrvalostnom behu sa podarilo zrealizovať dlhoročnému maratóncovi z našej obce Ondrejovi Biacovskému a jeho  priateľovi dlhoročnému košickému maratóncovi Jurajovi Fotulovi.
     Svoje skúsenosti z aktívnej účasti na početných bežeckých podujatiach vo vytrvalostnom behu na celom Slovensku títo dvaja bežeckí matadori uplatnili v našej obci a v roku 1993  zorganizovali premiéru dnes už tradičného a medzi bežcami čoraz viac obľúbeného podujatia pod názvom Budimírsky polmaratón.

     V roku 1995 vznikol ŠK Budimír, ktorého hlavným zameraním bola príprava a samotné organizovanie vytrvalostného cestného preteku Budimírsky polmaratón, detských bežeckých súťaží, ale aj zapájanie sa do spoluorganizovania kultúrnych a športových podujatí obce.  
     Do príprav  a organizácie II. ročníka BPM sa k Ondrejovi Biacovskému pridal  Ing. Miroslav Orság,  počas príprav a organizácie III. ročníka BPM rady organizátorov rozšíril Ing. Peter Nickel a v IV. ročníku BPM pribudol Ing. Peter Kolcún. 
     Títo štyria mušketieri vďaka svojmu nadšeniu a vytrvalosti postupne pritiahli do svojich radov ďalších budimírčanov, ktorých pretek nadchol a oslovil.
Organizačný tím BPM a VCB :
Rastislav Mazák, Jaroslav Kacian, Ľuboš Beluš, Milan Čulka, Andrej Tomko ml., Matúš Beluš, Radovan Smutelovič, Daniel Jurko, Jozef Szomoši, Miroslav Grega, Slavomír Sekelský, Helenka Biacovská, Stanka Mazáková, Iveta Kolcunová, Katarína Nickelová, Zuzka Gregová, Alenka Andrašiová, Ľubica Čulková, Ľubica Orságová, Jolka Smutelovičova, Janka Hudáková, Agáta Biacovska, Gitka Belušová, Radka Mazáková, Rado Ružbašan, Rastislav Kuruc, Marcel Komar, Daniel Fialka s manželkami a deťmi, Jarmila Gregová, Matúš Kolcun, Robert Kolcún, Roberto Jenčík, Stano Biacovský, Viliam Krafčík, Milan Barlog, Daniel Krafčík, Emil Vereb ml.,
Erik Surgent, Patrik Surgent, Lukáš Varga, Roman Tomas, Saška Vargová, Katka Jedinákova, Alenka Leščinská, Žofka Krafčiková, Peter Grega, Rišo Grega.

Niečo o trati.

     Po vybudovaní diaľnice na úseku Košice - Prešov bola odbremenená stará prešovská cesta I. triedy od hustej premávky motorových vozidiel. Takto vznikli aj bez obmedzenia premávky vhodné podmienky na organizáciu cestného behu BPM na trase z Budimíra cez obce Bretejovce, Janovík, Lemešany do Ličartoviec a späť.
     Dĺžka pretekov sa dvakrát menila. Počas I. ročníka BPM sa bežalo na trati dlhej 20 km. Ďalšie tri ročníky BPM sa bežali úseky v dĺžke 20,9 km a od roku 1997 sa preteká na oficiálne zmeranej polmaratónskej trati dlhej 21,0975 km, na ktorú bol vydaný certifikát. V roku 2009 došlo k posunutiu štartu a cieľa BPM do centra obce pred budovu Obecného úradu a zároveň k posunutiu obrátky v Ličartovciach.


     V roku 2015 organizátor ŠK Budimír z dôvodu zvýšenia bezpečnosti bežcov presunul trať BPM, B7 a VCB na menej frekventované cestné komunikácie. Bol vymeraný a certifikovaný nový okruh ( Budimír-Kráľovce-Vajkovce-Budimír ) v dĺžke 7 km, pričom účastníci BPM pobežia tri okruhy a účastníci B7 a VCB jeden okruh.


     Pre rok 2019 organizátor ŠK Budimír z dôvodu výstavby diaľnice presunul BPM a VCB na náhradnú trať. Povedie obcami Budimír-Kráľovce-Vajkovce-Chrastné-Čižatice a späť. Účastníci VCB pobežia trať dlhú 10 km ( Budimír-Kráľovce-Vajkovce s späť ).  


Držiteľom mužského traťového rekordu je Ukrajinec Olexander Babarika, ktorého hodnota je 1:06:31 hod. z roku 2014. 

U žien je držiteľkou traťového rekordu Ingrid Petnuchová, ktorého hodnota je 1:21:30 hod. z roku 2008.